Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

  • Lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh

    (14:09 | 21/08/2014)

      Chủ tịch LÊ VĂN THI Sáng Đi công tác tại Thành phố Hà Nội đến ngày 21/8. Chiều Đi công tác tại Thành phố Hà Nội đến ngày 21/8.     Phó Chủ tịch NGUYỄN THANH NGHỊ   Sáng Họp Hội đồng thẩm định Phú Quốc đạt tiêu chí đô thị loại II tại Bộ Xây dựng. Chiều Họp Hội đồng thẩm định Phú Quốc đạt tiêu chí đô thị loại II tại Bộ Xây dựng.   Phó Chủ tịch ĐẶNG TUYẾT EM   Sáng Đi công tác tại tỉnh An Giang đến ngày 22/8. Chiều Đi công tác tại tỉnh An Giang đến ngày 22/8. Phó Chủ tịch LÂM HOÀNG SA Sáng Xử lý công việc. Chiều Xử lý công việc.   Phó Chủ tịch MAI VĂN HUỲNH   Sáng Khảo sát một số chợ trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Chiều Khảo sát một số chợ trên địa bàn thành phố Rạch Giá.       Phó Chủ tịch LÊ KHẮC GHI       Sáng Đi khảo sát về du lịch, nông nghiệp, thương mại và đầu tư tại tỉnh Trat và các tỉnh miền Đông Vương quốc Thái Lan đến ngày 23/8. Chiều Đi khảo sát về du lịch, nông nghiệp, thương mại và đầu tư tại tỉnh Trat và các tỉnh miền Đông Vương quốc Thái Lan đến ngày 23/8.