Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động nghiên cứu khoa học

  • CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

    (14:38 | 26/02/2018)

    Trong những năm gần đây hoạt động nghiên cứu khoa học của Vườn Quốc Gia Cát bà mới được quan tâm đầu tư nhiều. Trong đó phải kể đến một số đề tài, dự án được Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao và đã được nghiệm thu:

  • THẢ BA CÁ THỂ ĐỒI MỒI RA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

    (14:34 | 26/02/2018)

    Ngày 19 tháng 5 năm 2013, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã tiếp nhận 3 cá thể Đồi mồi từ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để bàn giao cho Vườn Quốc gia Cát Bà lưu trữ, chăm sóc chờ phía Công an quận Hoàn Kiếm hoàn hiện hồ sơ điều tra. Đồi mồi có tên khoa học là Eretmochelys imbricata là một loài rùa biển cực kì nguy cấp thuộc họ Vich (Cheloniidae). Đây là loài duy nhất trong chi Eretmochelys.