Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chung

Xem với cỡ chữAA

VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

(15:05 | 10/07/2024)

Vườn quốc gia Phú Quốc thông báo tuyển dụng 13 viên chức năm 2024, bao gồm: Phòng Tổ chức và Kế hoạch tài chính 01 người; Phòng Quản lý bảo vệ và phát triển rừng 09 người; Trung tâm Du lịch sinh thái 03 người (điều kiện và tiêu chuẩn đính kèm Thông báo số 21/TB-VQG ngày 10/7/2024 của Vườn quốc gia Phú Quốc)

Phòng Tổ chức và Kế hoạch Tài chính

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 40-KH-VQG tuyển dụng viên chức năm 2024.pdf; TB 21-TB-VQG xét tuyển viên chức năm 2024.signed.pdf