Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số: 1005/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã 01/08/2018
Số: 1005/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã 01/08/2018
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
08/2014/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/01/2014