Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÒNG 2

(13:36 | 12/01/2024)

Phòng Tổ chức và Kế hoạch Tài chính

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 259-QD-VQG phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2_2023.signed.pdf; 260-QĐ_VQG tổ chức xét tuyển viên chwucs VQG PQ năm 2023.signed.pdf