Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chung

Xem với cỡ chữAA

Vườn quốc gia Phú Quốc tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2024

(20:44 | 12/06/2024)

Thực hiện công văn số 957/STNMT-BVMT ngày 15/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024. Vườn quốc gia Phú Quốc đã chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên hưởng ứng hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ra mắt mô hình truyền thông giảm nhựa do UBND thành phố Phú Quốc phát động. Đồng thời tổ chức làm vệ sinh, phát quang, trồng cây xanh trong khuân viên trụ sở làm việc Vườn quốc gia Phú Quốc, với 45 lượt công đoàn viên tham gia.

Hình ảnh đoàn viên công đoàn Vườn quốc gia Phú Quốc tham gia hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2024

Hình ảnh đoàn viên công đoàn tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trong khuôn viên trụ sở làm việc của Vườn quốc gia Phú Quốc

Ngoài ra hàng tháng lực lượng Công đoàn, đoàn thanh niên Vườn quốc gia Phú Quốc hăng hái tham gia các hoạt động vệ sinh cơ quan, trồng cây xanh xung quanh trụ sở và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do cấp trên phát động.

Trung tâm Du lịch sinh thái và Cứu hộ sinh vật