Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Giáo dục môi trường

Xem với cỡ chữAA

TUYÊN TRUYỀN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LÂM NGHIỆP, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

(08:40 | 06/05/2024)

Ngày 04/5/2024 Vườn quốc gia Phú Quốc tổ chức buổi tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các văn bản Luật liên quan cho người dân sinh sống trong lưu vực hồ Dương Đông thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

          Tham dự buổi tuyên truyền có đại diện UBND xã Cửa Dương, đại diện Hạt Kiểm lâm thành phố Phú Quốc, đại diện lãnh đạo BND ấp Bến Tràm và đại diện các Phòng, đơn vị, Đoàn thể của Vườn quốc gia Phú Quốc và 55 người dân sinh sống tại lưu vực hồ Dương Đông tham gia.

Hình ảnh người dân ấp Bến Tràm tham dự buổi họp (photo: VQG Phú Quốc)

             Tại buổi tuyên truyền cán bộ Vườn quốc gia đã giới thiệu về giá trị của tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Phú Quốc đối với môi trường sống nói chung và giá trị của tài nguyên rừng đối với lưu vực hồ Dương Đông nói riêng; Phổ biển một số nội dung liên quan trong các văn bản Luật như: Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, Luật đa dạng sinh học sửa đổi năm 2008; Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội sửa đổi; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 02/9/2021 của Chính phủ,…

              Buổi tuyên truyền đã thu hút được 55 người dân sinh sống tại lưu vực hồ Dương Đông tham gia với thái độ quan tâm, chú ý lắng nghe và có sự trao đổi giữa người dân với cán bộ chuyên môn của Vườn quốc gia, Hạt Kiểm lâm thành phố Phú Quốc và lãnh đạo chính quyền địa phương. Buổi tuyên truyền đã cung cấp các kiến thức làm cơ sở để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng của rừng đối với đời sống xã hội, các quy định của pháp luật về nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn cũng như tuyên truyền cho người dân xung quanh để cùng nhau bảo vệ rừng của đảo Phú Quốc.

 

Trung tâm Du lịch sinh thái và Cứu hộ sinh vật, VQG Phú Quốc