Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Giáo dục môi trường

Xem với cỡ chữAA

VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÙNG ĐỆM NĂM 2023

(21:36 | 15/02/2024)

Thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023, Vườn quốc gia Phú Quốc đã hỗ trợ 325 trụ đèn năng lượng mặt trời thắp sáng hàng chục km đường giao thông nông thôn và 18 con Heo giống cho người dân vùng đệm 21 ấp trên địa bàn Vườn quốc gia Phú Quốc.

Những năm qua việc thực hiện chính sách hỗ trợ và phát triển cộng đồng vùng đệm trên địa bàn Vườn quốc gia Phú Quốc đạt được nhiều kết quả tốt, nhiều hộ gia đình được hỗ trợ con giống, cây giống, đèn đường thắp sáng nông thôn, đường giao thông nông thôn, công trình nước sạch…

Nhằm tiếp nối hiệu quả thiết thực từ việc triển khai thực hiện chính sách và thực hiện có hiệu quả theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I : từ năm 2021-2025. Vườn quốc gia Phú Quốc đã phối hợp với UBND 06 xã và BND 21 ấp tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ và phát triển cộng đồng vùng đệm trong năm 2023 đến 21 ấp tại các xã Cửa Cạn, Gành Dầu, Cửa Dương, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Dương Tơ trên địa bàn Thành phố Phú Quốc với 325 trụ đèn năng lượng mặt trời thắp sáng hàng chục km đường giao thông nông thôn và 18 con Heo giống cho người dân vùng đệm. Công trình đèn đường năng lượng mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng ấp, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tạo ra một môi trường sống an toàn và thuận tiện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới.

Hình ảnh người dân được hỗ trợ đèn đường và giống vật nuôi (photo VQG Phú Quốc)

Trong quá trình Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với chính quyền địa phương và người dân 21 ấp trên địa bàn thực hiện nghiệm thu các hạng mục công trình được hỗ trợ, người dân cộng đồng vùng đệm luôn bày tỏ sự quan tâm, phấn khởi đối với mỗi công trình sau khi hoàn thành và mong muốn việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ và phát triển cộng đồng vùng đệm có thể duy trì và hỗ trợ người dân hiệu quả hơn nữa, đồng thời Ban dân dân 21 ấp cùng bà con cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng Vườn quốc gia Phú Quốc trên địa bàn của mỗi ấp.

Trung tâm Du lịch sinh thái và Cứu hộ sinh vật