Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Xem với cỡ chữAA

CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(14:38 | 26/02/2018)

Trong những năm gần đây hoạt động nghiên cứu khoa học của Vườn Quốc Gia Cát bà mới được quan tâm đầu tư nhiều. Trong đó phải kể đến một số đề tài, dự án được Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao và đã được nghiệm thu:

1. Đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp phục hồi rừng thứ sinh nghèo trên núi đá vôi tại Vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Bà”.

2. Đề tài: “Thực nghiệm nhân giống và trồng Cọ Hạ Long (Livistona halongensis) tại Vườn quốc gia Cát Bà”

3. Đề tài: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ hiệu quả loài Sơn Dương (Capricornis sumatraensis) tại Vườn quốc gia Cát Bà”

4. Dự án: “Nâng cao năng lực về sưu tập, lưu giữ và bảo quản cho phòng trưng bày mẫu vật tại Vườn Quốc gia Cát Bà”.

Ngoài các đề tài dự án đã được đánh gía, nghiệm thu thì hiện nay Vườn Quốc gia Cát Bà đang triển khai một số đề tài, dự án sau:

1. Dự án bảo tồn Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Cát bà giai đoạn 2007 -2011.

2. Đề tài: "Thực nghiệm kỹ thuật gây nuôi một số loài Bướm quý hiếm, một số loài đặc hữu phục vụ công tác bảo tồn tại Vườn Quốc gia Cát Bà".

3. Đề tài: “Đánh giá thực trạng các loài cây gỗ quý hiếm trên đảo Cát bà. Đề xuất các giải pháp bảo tồn hiệu quả.

Bên cạnh các đề tài dự án đã và đang được triển khai thì Vườn đang đề xuất với Sở khoa học và công nghệ Hải Phòng, kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm về lĩnh vực lâm nghiệp đầu tư cho một số đề tài, dự án khác có khả năng ứng dụng cao như nhân giống và trồng đại trà cây Cọ Hạ Long, xây dựng rừng giống thuần loài hoặc hỗn loài để vừa bảo tồn vừa cung cấp nguồn giống, nghiên cứu và bảo tồn loài Thạch sùng mí (Goniurosaurus catbaensis) ( Loài đặc hữu của Vườn Quốc Gia Cát Bà)…